STUDIJOS – ŽINGSNIAI AUKŠTESNĖS KOKYBĖS LINK

2015-05-21
168

Globalizacija visose srityse, ypač mokslo ir studijų erdvėje, pokyčių dinamiškumas ir neapibrėžtumas, žinių devalvacija, spartus informacinių technologijų skverbimasis į bendrą komunikacijos erdvę, ypač mokslo ir studijų erdvę, prieštaravimo tarp asmenybės ir piliečio didėjimas, studijų tobulinimas kaip nuolatinis procesas… šios ir daugelis kitų priežasčių paskatino gegužės 12 d. Aleksandro Stulginskio universitete surengti studentų ir dėstytojų diskusiją „Studijos – žingsniai aukštesnės kokybės link“.

Diskusijoje ASU SA akademinių reikalų koordinatorius Julius Bajer pristatė Studentų atstovybės organizuotų diskusijų rezultatus. Studentus jaudina nesąžiningumo apraiškos Universitete: nusirašinėjimas, darbų pirkimas. Jie tarpusavyje aptaria ir dažnai nėra patenkinti dėstytojų pateikiama pasenusia paskaitų medžiaga, dėstymo metodais, kai kurių dėstytojų reikalaujamu medžiagos „iškalimu“. Studentai jautriai reaguoja į vertinimo kriterijų nesilaikymą (kai jie keičiami studijų metu), pastebi nukrypimus nuo studijų dalykų aprašų, kai dalyko apraše nurodomas vienoks kontaktinių valandų skaičius, o faktiškai dalykas išdėstomas mažesne apimtimi. Pastaruoju metu jie jaučia padidėjusias savarankiško darbo apimtis. Motyvuoti studentai nėra patenkinti tuo, kad kai kurių studijų programų mažoms grupėms nėra skaitomos kai kurios paskaitos. Jų manymu, turėtų būti aiškiau apibrėžtas grupės skaičius. Baigiamojo darbo vadovui išėjus iš Universiteto, studentas paliekamas vienas: niekas nenori vadovauti temai, siūlo ją keisti, nors iki gynimo lieka vos keli mėnesiai. Kai kurių studijų programų studentai nuogąstauja dėl būsimos karjeros – neranda būsimų darbdavių, nežino, kam pasiūlyti savo žinias ir gebėjimus.Labiausiai studentai pasigenda grįžtamojo ryšio: dalyvauja įvairiose apklausose, reiškia savo nuomonę, o kokia viso to nauda, niekas jiems nepasako. Taip pat jie norėtų, kad dėstytojai labiau atsižvelgtų į tuos studentus, kurie motyvuoti mokytis, kuriems rūpi tiek studijų kokybė, tiek gyvenimas Universitete.

Universiteto sociologinių apklausų rezultatus pristatė ASU Studijų kokybės ir inovacijų centro vyriausiasis specialistas Albinas Pugevičius.
Pranešime „Universitetinės studijos – naujų tendencijų paieška“ mintimis apie universitetinių studijų tendencijas (vykstančias ir numatomas) dalinosi ASU prorektorius Jonas Čaplikas. Prorektorius akcentavo kolegiško santykio tarp dėstytojo ir studento stiprėjimą; studijų orientavimą į studentų poreikius; galimybių studentų komunikaciniams įgūdžiams ir verslumui stiprinti sudarymą; informacinių technologijų integravimą į studijų procesą.Pranešime pristatytos pasaulinės švietimo sistemų tendencijos, pagal kurias stengiamasi nuo mokymo pereiti prie motyvuoto savarankiško mokymosi, nuo dėstytojo – žinių perteikėjo link, žinių sistematiko, informacijos interpretatoriaus, galimybių atskleidėjo, konsultanto ir pan.Baigdamas pranešimą prorektorius suformulavo 7 pagrindinius gebėjimus ateičiai:

  • Kritinis mastymas ir problemų sprendimas
  • Bendradarbiavimas ir įtakos turinti lyderystė
  • Judumas ir prisitaikymas
  • Verslumas ir iniciatyvumas
  • Efektyvi žodinė ir rašytinė komunikacija
  • Informacijos paieška ir analizė
  • Žingeidumas ir inovatyvumas

Tokiu renginiu siekiama aktyvinti ASU akademinės bendruomenės diskusijas, galbūt ir konkrečius studijų tobulinimo veiksmus, atsižvelgiant į naujus iššūkius aukštojo mokslo erdvėje.

Komentuok


Fakultetai